واگیره‌ای


واگیره‌ای یکی از طرح‌های اصلی فرش ایرانی و شرقی است که این طرح در سرتاسر فرش هم از جهت طول و هم از جهت عرض به قطعات منظم تقسیم شده و هر قسمت توسط خطوط و یا بندهایی به قسمت همجوار می‌پیوندد و به این ترتیب از به هم پیوستن این قسمت‌ها و بندهای آن‌ها کل طرح به وجود می‌آید. [۱]

واگیره‌ای
Design 18-Rugman Collection-WikiRug.jpg
طرح واگیره‌ای (Rugman)
اطلاعات کلی
نام واگیره‌ای
نام (En) sampler, vagiereh, wagireh
نام‌(های) دیگر بندی
خاستگاه  ایران
طرح رایج بندی اسلیمی، بندی خشتی، بندی ترنج‌دار، بندی شیر و شکری، بندی شاخه گوزنی، بندی دسته گلی، بندی میناخانی

پانویس

  1. ژوله، ۱۳۸۱، ۲۱

منابع

  • ژوله، تورج. ۱۳۸۱. پژوهشی در فرش ایران. تهران: یساولی.